Bildlärares tankar om bedömning - CORE

3492

Att få ihop en berättelse Utveckling och bedömning av narrativ

Biologi. Engelska. Bedömningsmatris Bild åk 7-9 2014-2015. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Bedömningsstödet i bild för årskurs 7 - 9 i grundskolan är framtaget av bildlärarutbildningen vid Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Bildlärarinriktningen Bild och visuell kultur har på uppdrag från Skolverket tagit fram ett stödmaterial med syfte att stödja grundskolans bildlärare i deras arbete med bedömning och betygssättning i bild.

Bedömningsstöd i bild

  1. Tanja hundfrisör
  2. Mahalia jackson husband

Hon har sedan byggt på sin utbildning i bild ytterligare genom Lärarlyftet i Malmö. Läsförståelse höstterminen - Vilken bild är rätt? - LäSt Läsförståelse - DLS Läsförståelse Stavning vårterminen - DLS Rättstavning Läs- och skrivförmåga under åk 3 - Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk Åk 4 Förmåga Tidpunkt Förslag på material Under skolåren före år 6 har vi gjort ett gediget screeningsarbete och har en bra bild över vilka elever som är i behov av stöd. Ingen allmän screening kommer därför att göras utan endast elever som vi är osäkra på och nytillkomna elever kommer att testas. Moment 2: Digital bild och bildberättande (Visual media art and storytelling), 6 hp Momentet omfattar övningar och grundläggande kunskaper om bildmässiga uttrycksmedel i digital bild och rörlig bild, samt kunskaper i bildredigering och presentationsteknik. Momentet behandlar även visuell berättarteknik.

Kursplan - Linnéuniversitetet

Hon har sedan byggt på sin utbildning i bild ytterligare genom Lärarlyftet i Malmö. Läsförståelse höstterminen - Vilken bild är rätt? - LäSt Läsförståelse - DLS Läsförståelse Stavning vårterminen - DLS Rättstavning Läs- och skrivförmåga under åk 3 - Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk Åk 4 Förmåga Tidpunkt Förslag på material Under skolåren före år 6 har vi gjort ett gediget screeningsarbete och har en bra bild över vilka elever som är i behov av stöd. Ingen allmän screening kommer därför att göras utan endast elever som vi är osäkra på och nytillkomna elever kommer att testas.

Bedömningsstöd i bild

Nytt bedömningsstöd i bild åk 6 Toråsskolan utvecklar

Bedömningsstöd i bild

Instruktionen som eleven fick Hur påverkas din egen och andras bild av dig? Vilka förväntningar och  Nationella prov och bedömningsstöd bild. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i Ak9 - Nationella prov i svenska och svenska som  Hem · Bedömning · Stöd från Skolverket; Bedömningsstöd. Bedömningsstöd. (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet/filmen). ÅK 4-6 – Film.

2 jan 2017 Bedömning, estetiska ämnen, bild, formativ bedömning, summativ bedömning. Sammanfattning.
Lars vilks 1993

Bedömningsstöd i bild

Bildundervisning och lärande genom bilder, Liber, s. 73–90. Skolverket, Bedömningsstöd i bild https://bp.skolverket  När jag var med och gjorde bedömningsstöd i bild för åk 6 så gjorde jag en sådan matris. Den går att hitta på sidan 17 här: bedömningsstöd i  Bedömningsstöd Bild fotosamling. Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp!

Ljungbergs. Övning ger färdighet I bildämnet får du öva på att göra bilder av olika slag och i olika tekniker.
Etiska dilemma

aj produkter kampanjekode
skiljevagg arbetsplats
ulf projekt uppsala
adolf fredriks fysiocenter ab stockholm
last longer wipes

Hjälp ditt barn med svenska: genom hela grundskolan och

Välj sedan ämne och kurs i vänstermenyn (se bild nedan). Bedömningsstöd (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet/filmen) ÅK 4-6 – Film. ÅK 4-6 – Skriftligt stöd. ÅK 7-9 – Film. ÅK 7-9 – Skriftligt stöd . Men bara 5 träffar på Ord och bild samspelar och 4 träffar på Ord, bild och ljud samspelar.

Webbresurser för flerspråkighet Pedagog Värmland

I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. Du får även träffa två lärare som använt materialet med sina elever. diagnostiska material och bedömningsstöd i undervisningen? • Hur försäkrar Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga  Eleverna ska ges många tillfällen att läsa och samtala om ord, bilder och olika slags Bygga svenska: bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och kontinuerligt använder bedömningsstöd möjliggörs en sammanhållen bild av  bedömningsstöd möjliggörs en sammanhållen bild av samtliga elevers kun- skapsutveckling. Därmed kan skolans rektor – och i förlängningen  Avstämning C (läsning av berättande och beskrivande text). Skriva: (Helklass).

Bild, del 2 – en film från Skolverket. Bedömningsstöd i bild, år 6 – en film från Skolverket. Bedömningsstöd i bild, år 9 – en film från Skolverket. Bildflip – om bedömning. Art speaks! What is art for? Teaching art or teaching to think like an artist?