Nytt KPI-index för 201610. Nya indexet... - REAL - Facebook

8285

Yearbook of Nordic Statistics 1986: Nordisk statistisk årsbok

I Sverige har KPI använts under många årtionden. Därför vet vi till exempel att med samma levnadsstandard har priserna i Sverige ungefär tredubblats från 1980 fram till 2018. Riksbanken utnyttjar KPI som underlag för penningpolitiken. Konsumentprisindex Enligt tabell 19.2 har livsmedelspriserna sedan 1980 ökat med 190 %, medan den all-männa prisnivån (totalindex) stigit med 214 % under samma period. I figur 19A visas utvecklingen mellan 1980 och 2012 för några livsmedelsgrupper.

Konsumentprisindex 1980

  1. Hoglyftande palltruck
  2. Uni.lu careers
  3. Börsen index italien
  4. Metafor
  5. Erikslund köpcentrum butiker
  6. Find my pension gov
  7. Växa sverige ekonomisk förening
  8. Injustering ventilation proportionalitetsmetoden

1 jan 2012 justera hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980. 24 jan 2018 9, Konsumentprisindex (KPI) årsmedel samma år, 280.52, KPI 1980=100 SCB. 10, Vad var medelinkomsten i detta års penningvärde? Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 2,1 procent i april, vilket är en ökning sedan mars då inflationstakten KPI för april 2019 var 334,11 (1980=100 ). Att värdet på pengar minskar med tiden (inflation) vet säkert de flesta.

Konsumentprisindex – Wikipedia

Det innebär att hyrorna för nästkommande år justeras i förhållande till innevarande års hyror. Tabell över konsumentprisindex i Sverige. Den officiella KPI-tabellen som används för vissa avtal och bidrag börjar år 1980 med talet 100. Detta är en tabell som börjar år 1830 och har talet 100 vid år 1915.

Konsumentprisindex 1980

Konsumentprisindex KPI augusti 2009: Fortsatt negativ

Konsumentprisindex 1980

Det innebär att hyrorna för nästkommande år justeras i förhållande till innevarande års hyror. Tabell över konsumentprisindex i Sverige.

KPI fastställs och publiceras med två decimaler 1980:7: 99,98: 96,22: 96,87: 100,14: 99,41: 100,34: 99,16: 102,21: 99,69: 99,71: 97,93: 99,30: 1980:6: 97,92: 95,92: 98,53: 99,75: 98,35: 96,62: 98,78: 100,86: 98,06: 98,28: 97,78: 98,47: 1980:5: 97,79: 95,57: 98,79: 99,12: 98,22: 96,36: 98,05: 101,35: 98,36: 97,69: 98,33: 98,21: 1980:4: 97,35: 95,64: 98,51: 98,61: 98,06: 96,36: 97,40: 101,17: 98,77: 97,43: 97,89: 97,90: 1980:3: 96,71: 95,43: 97,27: 97,99: 97,57: 96,26: 97,09: 95,29: 97,97: 96,65: 98,83: 97,24: 1980:2: 96,07 Konsumentprisindex (1980=100), skuggindextal samt index för huvudgrupper, årsmedelvärden 1980: 95,58: 97,16: 97,69: 98,40: 98,74: 99,02: 99,92: 100,53: 101,94: 103,06: 103,75: 104,24: De inflationstal som publicerades under perioden januari 1980–december 2004 med tidigare beräkningsmetod finns i tabell Konsumentprisindex (KPI), 12-månadersförändring (inflationstakten, enligt gammal metod), uppdateras ej efter 2004M12), 1980=100. Månad 1980M01–2004M12. Konsumentprisindex (KPI) efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. Uppdateras ej efter 2020M12.
60 tall chest of drawers

Konsumentprisindex 1980

Månad, 1980, 1949. januari, 313,13, 1 788. februari, 314,14, 1 794. mars, 315,70, 1 803.

Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal (två decimaler), 1980=100.
New few agency

det centrale personregister (cpr)
avskrivning huvudregeln
vad är boutredning
philips vitae 350w cena
bankfack swedbank uppsala
e doktorand

SPP Generation 80-tal - handla fonden

En tabell med konsumentprisindex går att hitta på SCB: hemsida och den uppdateras varje månad. Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI) Statistiska centralbyrån (SCB) har fastställt konsumentprisindex (KPI) med 1980 som basår gällande oktober 2019 till 336,04. KPI för oktober 2018 fastställdes till 330,72. Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp (14.12.2020) Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar (14.12.2020) Tabellbilaga 3.

91 KONSUMENTPRISINDEX 1, ÅRSMEDELTAL, 1989-2018

336,84. 337,57. 337,07.

K. Aktuellt konsumentprisindex i juni föregående år. K80. Konsumentprisindex 1980 basår  91 KONSUMENTPRISINDEX 1, ÅRSMEDELTAL, 1989-2018 (Basår 1980). 1 Konsumentprisindex (KPI) inkluderar indirekta skatter och subventioner. 100. 200. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec. 2000, 257,5, 258,7, 259,9, 260,0, 261,3, 261,2, 260,0, 260,2, 262,0, 262,6, 262,7, 262,5.