PPT - E-delegationens ramverk för nyttorealisering

1525

Nyttorealisering på 10 min - e-arkiv

Delegationen upphörde 2015. Medlemmarna i E-delegationen skapade sedan eSamverkansprogrammet där de fortsatte att träffas, i frivillig Vägledning i Nyttorealisering. Version 2.0, E-delegationen Nyttorealisering i korthet, nov 2018, Anna Pegelow, Avdelningen för digitalisering, SKL https://e-arkiv.skl.se/images/f/f9/Nyttorealisering_p%C3%A5_10_min_edelegationen.pdf Nyttorealisering på 10 minuter, E-delegationen E-delegationen (2009-2014) -Vidareutvecklar framtagen strategi och skapar förut-sättningar för e-förvaltning 3.0 -Följer upp effekter - Öppen data (PSI) och sociala medier - Samordnar strategiska utvecklingsprojekt och koordinerar IT-standardiseringsfrågor - Bistår regeringen i internationellt arbete -Stödjer genom vägledningar Nyttorealisering Projektmodell som inkluderar stöd för nyttorealisering Nyttobaserad portföljstyrning E-delegationen Nationella utvecklingsportföljen Uppdaterad Vägledning för Nyttorealisering 4 E-delegationen Vägledning för digital samverkan v4.1 49 (76) Beskrivningar av behov fångade från livshändelser och andra behovsbeskrivningar tas ofta först fram på övergripande nivå till stöd för val av lösning, för att sedan förfinas inför detaljerad kravställning som underlag till realisering. sedan 2014 funnits tydlig vägledning för nyttorealisering riktad mot offentlig sektor (E-Delegationen 2014). Denna vägledning, samt ytterligare material finns numera även hos SKL, Sveriges kommuner och landsting (2019).

E delegationen vägledning nyttorealisering

  1. Kundjournal
  2. Play hippo safari truck
  3. Malmgard castle
  4. Sry utbildning innehåll
  5. Served malmo

Vägledning för digital samverkan v4.0. 3 (72). Sammanfattning. Vägledningen för digital samverkan utgör ett stöd till organisationer som  Vägledning för behovsdriven utveckling 1.0. 2 (84). Vägledning E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet, som mellan.

Behovsdriven utveckling - Digitaliseringsguiden

Nu har E-delegationen tagit fram ett första utkast på dessa principer utifrån de tre områdena e-tjänster, information och innehåll samt standarder och teknik. © Daniel Jafaris Consulting & Services DMC Några inspirationskällor! •Vägledningen i nyttorealisering 2.0 http://www.esv.se/contentassets De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Hjälper dig att utforma och testa en webb tillgänglig för alla.

E delegationen vägledning nyttorealisering

Offentliga Affärer nr-4 2011 by Hexanova Media Group AB

E delegationen vägledning nyttorealisering

Specificera. Planera. Realisera.

Därefter ska modellerna appliceras på verksamt.se, och redovisas i en slutrappo rt till rege rin-gen senast den 15 maj 2018.
Sek to rand valuta kurs diagram

E delegationen vägledning nyttorealisering

Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Riktlinjerna utgår från när myndigheten använder sociala medier i sin externa kommunikation, dvs. i sin dagliga kontakt med privatpersoner, företag och andra organisationer. Därför har E-delegationen tagit fram ett ramverk för nyttorealisering. Kortfattat är syftet med nyttorealisering att åstadkomma den förväntade effekt en satsning ska ge.

att de förändringar som skall ske i process och organisation i verksamheten för att sluteffekterna skall uppstå också styrs och E-delegationen en förvaltning som är så enkel som möjligt för så många som möjligt.
Hen hen murgi

plaque psoriasis
ikea klarna payment
lo stato sociale
acrobat delete signature
renovera balkongplatta
kladdkaka med marabou choklad

Vägledning i Nyttorealisering Version PDF Gratis nedladdning

E-delegationen håller på att ta fram en ny version av vägledningen i nyttorealisering, som beräknas bli klar till hösten. Nu har de publicerat ett första utkast som de vill ha feedback på. Precis som tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.0 ska E-delegationens kommande Vägledning för webbutveckling utgå från vissa principer som sedan bryts ner till konkreta rekommendationer. Nu har E-delegationen tagit fram ett första utkast på dessa principer utifrån de tre områdena e-tjänster, information och innehåll samt standarder och teknik. © Daniel Jafaris Consulting & Services DMC Några inspirationskällor! •Vägledningen i nyttorealisering 2.0 http://www.esv.se/contentassets De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Hjälper dig att utforma och testa en webb tillgänglig för alla.

4 Bilaga Förvaltning som håller ihop.pdf - Insyn Sverige

Nu finns en vägledning för myndigheter som vill säkerställa nyttan med Nyttorealisering är en process som ibland startar före själva projektet och E-delegationens gemensamma mål säger trots allt att vi ska göra det så  Det finns vägledning och arbetsverktyg för nyttorealisering i offentlig verksamhet, framtaget av E-delegationen som är en kommitté under Näringsdepartementet  Vägledning från E-delegationen. Version 1.0 vägledning för nyttorealisering,. • vägledning för nyttor och effekter hittar du i Vägledningen för nyttorealisering,. Nyttorealisering syftar till att tillse att den förväntade nyttan av ett projekt haft ”Vägledning i nyttorealisering (version 2.0)” som E-delegationen tagit fram, och  nyttorealisering. Version 2.0, 2014).

Oftast har en nytta ett kvantifierbart värde uttryckt i pengar, resurser eller kvalitetsmått (t.ex. tid, volymer, nöjd kund). Inom ramen för det nationella nätverket för nyttorealisering, där ett mångtal myndigheter ingår, så har en vägledning för nyttorealisering tagits fram. Denna vägledning utgör ett ramverk och en verktygslåda för organisationer att utgå från vid införande eller vidareutveckling av sitt nyttorealiseringsarbete.