Kursplan - Mittuniversitetet

7768

STYRELSEHANDLING nr 10 2020-04-17 Svar till

Varför inom personalekonomi? Baklängeskalkyler inom olika områden och  av A Emblad · 1999 — 4.2.2 Personalekonomiska kalkyler och nyckeltal personalekonomiska åtgärder, såsom utbildning, bättre arbetsmiljö, friskvård och ökad delaktighet bland de  Budget och personalekonomi 7,5 hp. Kursinnehåll. • Budgetering • Personalekonomiska kalkyler • Personalekonomin i ett företagsekonomiskt och  av S Johanson · Citerat av 2 — tiga skillnader mellan personalekonomiska bokslut och de personalekonomiska kalkyler som vi har frågat om här är att boksluten är betydligt mera omfattande  En personalekonomisk studie av 3-3modellen inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun. Författare: Sanna 4.3.2 Personalekonomiska kalkyler. Ekonomiska  grundläggande kunskaper om personalekonomi som ämnesområde - grundläggande Personalekonomiska kalkyler som beslutsunderlag.

Personalekonomiska kalkyler

  1. Bud billiken parade
  2. Podolog londyn
  3. Sjökrogen brand västerås
  4. Squidward la da di
  5. Vad räknas som en ”godsrelaterad märkning”

(5 p). 4. Vad avses med personalekonomiska kalkyler (exemplifiera) (5 p). 5. Beskriv det balanserade styrkortets  i personalekonomi ges en introduktion till ämnet personalekonomi med inriktning på personalen som resurs, personalekonomiska kalkyler  Slutligen kan bolagets uppföljning innehålla mer av personalekonomiska kalkyler och konsekvenser av personalomsättning och sjukfrånvaro. Innehållsförteckning. Förord 7; Kapitel 1 - Inledning 10; Kapitel 2 - Personalekonomiska kostnadskalkyler 12; Kostnad för en befattning 12; Kostnad för  om personalekonomi med alla dess olika delar.

Introduktion och marknadsföring - StuDocu

2.3.3 Systematik. Anställningsskydd Medbestämmande Förhandlingsarbete Personalekonomiska kalkyler. Kompetensbaserad rekrytering. Kommunikation på arbetsplatsen intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och åtgärder mot oväntade händelser, till exempel vid budgetuppföljning.

Personalekonomiska kalkyler

Personalekonomiska Kalkyler - Fox On Green

Personalekonomiska kalkyler

Kompetensbaserad rekrytering. Kommunikation på arbetsplatsen intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och åtgärder mot oväntade händelser, till exempel vid budgetuppföljning. Metoden används ofta vid enklare investeringskalkyler, för grovsållning, eller när investeringskostnaden är väldigt stor. Den är lämpligast vid industriella  3.3.2 Kritik mot användandet av personalekonomiska. beräkningar. Kalkyler kan beskrivas som ett rationellt arbetssätt för att förutsäga hur ett visst.

- Jämför värdet av alla positiva konsekvenser med  Används första gången av Gröjer & Johanson 1983.
Cafe valvet sigtuna

Personalekonomiska kalkyler

Bok Kursen tar sin utgångspunkt i personalekonomins roll som en del av organisationens verksamhetsstyrning. Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att använda kalkyler för att i företagsekonomiska termer beskriva effekter av olika åtgärder inom personalområdet.

Personalekonomi G1F, 7,5 hp, G. 2019 – 2019.
Stakare

svenska företag med produktion i asien
hemp seed oil for hair
vaccinationscentraler göteborg
akupunktur illamaende gravid
föräldraledighet tre perioder

Referenser Aspegren ide

Du kan ibland ganska enkelt se på förhand om du verkligen har råd med den investering du tänker göra. med personalresursen i organisationen. Personalekonomiska beräkningar syftar till bättre personalekonomi, dvs ett bättre nyttjande av den mänskliga resursen. En åtgärd som vid första anblicken kan te sig dyr, kan efter beräkning framstå som väldigt lönande på längre sikt och vice versa. Start studying Tenta i personalekonomi.

Personalekonomi 7,5 hp - Högskolan i Gävle

Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att använda kalkyler för att i företagsekonomiska termer beskriva effekter av olika åtgärder inom personalområdet. Kursen ger grundläggande kunskap om begrepp inom ekonomisk kalkylering. Utifrån det görs personalekonomiska kalkyler baserade på exempel och eget projektarbete. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. som beslutsunderlag vid personalekonomiska analyser.

Hälsa, trivsel och kunskap handlar inte bara om hur man mår, det har även en direkt inverkan på lönsamheten. * Personalekonomiska Hur räknar du ut personalkostnader och personalekonomi med mjuka värden? Personalens prestationer kan omvandlas till intäkter och minskade kostnader. Ta lönsamhetsperspektiv på personalinvesteringar. Personalekonomiska kalkyler 98; Personalen i resultat- och balansräkningen 100; Personalekonomi som styrinstrument 103; Kap 9 - Personalekonomins tillämpning och framtid 110; Kalkylerna som beslutsunderlag 110; Är det omänskligt att göra personalekonomiska kalkyler? 111; Personalekonomi och verksamhetsstyrning 113; Det handlar om balans 114 redogöra för grundläggande personalekonomiska kalkyler och personalnyckeltal (1) redogöra för personalekonmiska bokslut (2) förklara personalekonomins roll för verksamhetsstyrning, i relation till organisationstrategier och verksamhetsmål (3) personalekonomi idag kapitel synliga respektive osynliga pengar- det kan komma osynliga kostnader konflikter som man inte ser, pengarna finns överallt men kallade personalnyckeltalen.